สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนโรงเรียน 24
 • จำนวนกลุ่มโรงเรียน 1
 • จำนวนทีม 703
 • จำนวนนักเรียน 1,385
 • จำนวนผู้ฝึกสอน 997
 • จำนวนกรรมการ 759
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน 2,382
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน+กรรมการ 3,141
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 287 / 287 (100.00%)
ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
  2. โรงเรียนบ้านพยอม
  3. โรงเรียนบ้านหนองผือ
  4. โรงเรียนบ้านกันทรอม
  5. โรงเรียนบ้านขุนหาญ
  6. โรงเรียนบ้านหนองคู
  7. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
  8. โรงเรียนบ้านตาเอก
  9. โรงเรียนบ้านจองกอ
  10. บันทึกคะแนนทั้งหมด

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 9
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 6
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 216
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 503
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 4507
 • เริ่มนับ 17 มีนาคม 2562
 • IP:3.94.202.172

โอนข้อมูลไปยังเขตพื้นที่แล้ว

สรุปเหรียญอนุบาล-ประถม 6
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนบ้านกันทรอม 43 33 4 4 41
2 โรงเรียนบ้านสดำ 45 32 9 2 43
3 โรงเรียนบ้านจะเนียว 28 23 2 2 27
4 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 34 21 7 4 32
5 โรงเรียนบ้านตาเอก 27 21 4 1 26
6 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 32 20 7 5 32
7 โรงเรียนบ้านพยอม 45 20 5 4 29
8 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 26 20 4 2 26
9 โรงเรียนบ้านดู่ 28 19 5 2 26
10 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 30 18 8 2 28
11 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 27 18 6 2 26
12 โรงเรียนบ้านจองกอ 29 18 6 2 26
13 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 25 17 4 2 23
14 โรงเรียนบ้านระหาร 20 16 2 0 18
15 โรงเรียนบ้านกันจด 18 14 3 0 17
16 โรงเรียนบ้านเดื่อ 19 13 3 2 18
17 โรงเรียนบ้านหนองคู 15 11 1 0 12
18 โรงเรียนบ้านหนองผือ 11 11 0 0 11
19 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 15 10 2 2 14
20 โรงเรียนบ้านตานวน 9 8 0 1 9
21 โรงเรียนบ้านซำ 13 6 4 1 11
22 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 21 6 2 4 12
23 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 9 3 4 0 7
24 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 19 1 6 8 15
รวม 588 379 98 52 529
สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 49 7 5 61
2 โรงเรียนบ้านตาเอก 41 4 1 46
3 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 35 9 2 46
4 โรงเรียนบ้านกันทรอม 33 4 4 41
5 โรงเรียนบ้านสดำ 32 9 2 43
6 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 28 4 2 34
7 โรงเรียนบ้านจะเนียว 23 2 2 27
8 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 21 7 4 32
9 โรงเรียนบ้านพยอม 20 5 4 29
10 โรงเรียนบ้านดู่ 19 5 2 26
11 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 18 6 2 26
12 โรงเรียนบ้านจองกอ 18 6 2 26
13 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 17 4 2 23
14 โรงเรียนบ้านระหาร 16 2 0 18
15 โรงเรียนบ้านกันจด 14 3 0 17
16 โรงเรียนบ้านเดื่อ 13 3 2 18
17 โรงเรียนบ้านหนองคู 11 1 0 12
18 โรงเรียนบ้านหนองผือ 11 0 0 11
19 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 10 2 2 14
20 โรงเรียนบ้านตานวน 8 0 1 9
21 โรงเรียนบ้านซำ 6 4 1 11
22 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 6 2 4 12
23 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 3 4 0 7
24 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 6 8 15
เข้าสู่ระบบ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม