สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนโรงเรียน 24
 • จำนวนกลุ่มโรงเรียน 1
 • จำนวนทีม 678
 • จำนวนนักเรียน 1,263
 • จำนวนผู้ฝึกสอน 927
 • จำนวนกรรมการ 759
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน 2,190
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน+กรรมการ 2,949
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 287 / 287 (100.00%)
ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. โรงเรียนบ้านระหาร
  2. โรงเรียนบ้านหนองผือ
  3. โรงเรียนบ้านดู่
  4. บันทึกคะแนนทั้งหมด
  5. ผู้ดูแลระบบ
  6. โรงเรียนบ้านพยอม
  7. โรงเรียนบ้านตานวน
  8. โรงเรียนบ้านกันทรอม
  9. โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
  10. โรงเรียนบ้านขุนหาญ

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 67
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1428
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 1838
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 1838
 • เริ่มนับ 17 มีนาคม 2562
 • IP:18.206.15.215

สรุปเหรียญอนุบาล-ประถม 6
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนบ้านกันทรอม 43 33 4 4 41
2 โรงเรียนบ้านสดำ 42 29 9 2 40
3 โรงเรียนบ้านจะเนียว 28 23 2 2 27
4 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 33 20 7 5 32
5 โรงเรียนบ้านพยอม 45 20 5 4 29
6 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 26 20 4 2 26
7 โรงเรียนบ้านตาเอก 26 20 4 1 25
8 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 32 19 7 4 30
9 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 27 18 6 2 26
10 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 25 17 4 2 23
11 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 28 16 8 2 26
12 โรงเรียนบ้านดู่ 24 16 5 2 23
13 โรงเรียนบ้านระหาร 19 15 2 0 17
14 โรงเรียนบ้านกันจด 18 14 3 0 17
15 โรงเรียนบ้านจองกอ 24 13 6 2 21
16 โรงเรียนบ้านเดื่อ 19 13 3 2 18
17 โรงเรียนบ้านหนองคู 15 11 1 0 12
18 โรงเรียนบ้านหนองผือ 11 11 0 0 11
19 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 14 9 2 2 13
20 โรงเรียนบ้านตานวน 9 8 0 1 9
21 โรงเรียนบ้านซำ 13 6 4 1 11
22 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 19 4 2 4 10
23 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 9 3 4 0 7
24 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 19 1 6 8 15
รวม 568 359 98 52 509
สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 48 7 5 60
2 โรงเรียนบ้านตาเอก 38 4 1 43
3 โรงเรียนบ้านกันทรอม 33 4 4 41
4 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 31 9 2 42
5 โรงเรียนบ้านสดำ 29 9 2 40
6 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 28 4 2 34
7 โรงเรียนบ้านจะเนียว 23 2 2 27
8 โรงเรียนบ้านพยอม 20 5 4 29
9 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 19 7 4 30
10 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 18 6 2 26
11 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 17 4 2 23
12 โรงเรียนบ้านดู่ 16 5 2 23
13 โรงเรียนบ้านระหาร 15 2 0 17
14 โรงเรียนบ้านกันจด 14 3 0 17
15 โรงเรียนบ้านจองกอ 13 6 2 21
16 โรงเรียนบ้านเดื่อ 13 3 2 18
17 โรงเรียนบ้านหนองคู 11 1 0 12
18 โรงเรียนบ้านหนองผือ 11 0 0 11
19 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 9 2 2 13
20 โรงเรียนบ้านตานวน 8 0 1 9
21 โรงเรียนบ้านซำ 6 4 1 11
22 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 4 2 4 10
23 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 3 4 0 7
24 โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 6 8 15
เข้าสู่ระบบ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม